Het begint beide met Re… De vraag had ook kunnen zijn: “Uw standpunt of uw belang?”

In de communicatie raken we het doel nog wel eens voor ogen kwijt. Door een te sterke focus op het eigen belang of het te hard verdedigen van de eigen standpunten, wordt het gewenste resultaat vaak niet gehaald. Dat is jammer, want met het juiste inzicht in het communicatieve en onderhandelingsproces kan vaak veel méér of een béter resultaat behaald worden. Met veelal ook nog eens meer voldoening voor het behaalde succes! Het is voor velen een valkuil gevangen te zitten in de eigen wensen, verlangens en emoties. Een situatie die vaak achteraf tot ontevredenheid leidt. Zelfs als een eventuele rechtszaak “gewonnen” wordt. Immers: de wereld is klein en je komt elkaar altijd weer tegen!

Je ziet het overal gebeuren: in discussie’s, echtscheidingen, arbeidsconflicten, burenruzies.. Maar ook tijdens alledaagse commerciële gesprekken ligt de focus te weinig op het grotere geheel of op wat elkaar bindt.
Neemt u zich daarom in uw volgende gesprekken eens het volgende voor:

  • Doe uw best eens om geen “Nee!” in een gesprek of een discussie te zeggen;
  • Geef de ander het recht op zijn mening. U hoeft het er niet mee eens te zijn!
  • Neem de ander zo hij is. U zult zien dat de waardering van de ander voor u zal toenemen!
  • Complimenteer in plaats van corrigeer!

Wilt u meer weten of ook graag meer rendement uit gesprekken halen? Geeft u dan een reactie en wij nemen op korte termijn contact met u op!