Mijn vrouw en ik zijn gezegend met 3 dochters. Ze zijn al uitgegroeid, maar ik herinner het me nog goed. Op momenten maakten ze een groeispurt mee, waardoor allerlei pijntjes ontstonden. Bij tijd en wijle hadden ze de meest vreemde pijnklachten. Bij de oudste maakten we ons zorgen, bij de tweede werden die zorgen al minder en bij de derde hoefden we alleen troost te bieden. Ze hadden last van groeipijn!

Het is een periode die vanzelf over gaat. Het is een natuurlijk verschijnsel dat niet te managen is. Toch denk ik hier nog regelmatig aan terug. Vooral wanneer ik met ondernemers in gesprek ben over hún groeipijn. Groeipijn in hun onderneming. Het grote verschil is dat dit niet vanzelf over gaat en wel degelijk te managen is.

Drie soorten groeipijn.

Zelf onderscheid ik drie soorten groeipijn:

1. Organisatorische groeipijn

Bedrijven met ‘organisatorische groeipijn’ ervaren onvoldoende samenwerking tussen de mensen die de organisatie vormen. Want dat is wat een organisatie tot een organisatie maakt.

Organisatie = Een doelgericht samenwerkingsverband van mensen.

Groeiende bedrijven krijgen hier veel mee te maken. Er komen meer nieuwe mensen binnen dan dat er vertrekken. Er komen managementlagen, mensen ontwikkelen zich en krijgen andere taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De onderlinge verhoudingen komen anders te liggen. Wanneer daar geen rekening mee wordt gehouden ontstaat organisatorische groeipijn.

Hoe je organisatorische groeipijn kan voorkomen? Door je mensen op tijd mee te nemen in de ontwikkelingen en groei van de onderneming. Train en coach je mensen, zodat zij onderdeel worden van de groei en niet op het perron blijven staan kijken naar de voorbij denderende trein.

2. Procesmatige groeipijn

Je organisatie vormt je bedrijf. Deze zorgt voor producten en diensten waar je klanten behoefte aan hebben.

Bedrijf = Organisatie die goederen / diensten voortbrengt welke voorzien in een maatschappelijke behoefte.

Om je klanten te kunnen leveren zullen de processen binnen je bedrijf soepel moeten lopen. Dat betekent dat de mensen in je organisatie weten hoe de processen lopen, wat ze inhouden en weten wie welke rol heeft in het proces. Niets is zo frustrerend wanneer deze duidelijkheid ontbreekt. De kwaliteit die je wil leveren aan je klant ga je dan niet halen. De kans dat jouw klant een actieve referent van je wordt is niet groot.

Om procesmatige groeipijn te voorkomen zal je daarom duidelijke procesbeschrijvingen moeten hebben. Dat is niet alleen een kwestie van opschrijven wat gedaan moet worden, door wie en wanneer. Nee, het vraagt bijvoorbeeld ook om de juiste functiebeschrijvingen, opleidingen van de betrokken mensen en een veilige omgeving bieden om fouten te maken en daarvan te leren.

3. Financiële groeipijn.

Bij groei van je onderneming (= bedrijf gericht op winst) hoort ook een hogere voorraad, meer debiteuren, investeringen, een hogere loonsom, stijging van productiekosten en een stijging van crediteuren. Het managen van je werkkapitaal wordt daardoor een uitdaging op zich. Het is voor je bedrijf wel zaak dat je winst blijft maken. Ik hoef je niet uit te leggen waarom dat zo is lijkt mij.

Onderneming = bedrijf gericht op winst

Te vaak kom ik bedrijven tegen die zo druk zijn met de dagelijkse business dat ze geen aandacht hebben voor het managen van het werkkapitaal. Ze lopen op een gegeven moment vast met hun rekening courant bij de bank. Er komen dan vervelende telefoontjes van crediteuren die nu toch wel graag een keer betaald willen worden. Daar begint de ellende mee. Dat leidt enorm af van de business waar ze zo druk mee waren en de onderneming belandt in een negatieve spiraal. De financiële groeipijn wordt hard gevoeld!

Zorg daarom voor een actief debiteurenbeheer, wees scherp op het beheren van de voorraad en wees kritisch op het beheren van crediteuren. Is het wel zo verstandig om van die 0,5% betalingskorting gebruik te maken bij de huidige lage rentestand of is het beter om gebruik te maken van het leverancierskrediet? Zorg dus voor een goed ingericht ‘Liquiditeitenmanagement’.

Last van groeipijn?

Heb je last van groeipijn? Van welk soort groeipijn heb jij het meest last? Welk cijfer geef jij de mate van pijn?

Als Atlant hebben wij voor alle drie soorten groeipijn het juiste ‘medicijn’. Wij treden daarbij op als partner, niet als enkel leverancier van het ‘medicijn’. Laten we eens in gesprek gaan over het oplossen van de pijn. Wij maken graag een afspraak!