Mensen, wat is er aan de hand? We hebben de mond vol over gelijkheid, inclusiviteit, niemand buitensluiten en noem maar op. Er gaat nogal wat subsidiegeld naar stichtingen en instellingen die mensen moeten helpen die zich om welke reden dan ook ongelijk behandeld voelen. Ten opzichte van wie? En waar vergelijk je het mee? Laatst las ik een post van iemand met een buitenlandse achtergrond. Hij voelde zich gediscrimineerd omdat hij, volgens hem 2,5 keer zoveel brieven moest schrijven om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Hij had gelijk. Hartstikke fout. En het cijfer klopt. Ik heb hem geantwoord dat iemand van boven de 50 ongeveer 33 keer zoveel brieven moet schrijven om uitgenodigd te worden. Ook fout.. De eerste stichting om daar wat aan te doen moet nog worden opgericht. Misschien wel omdat je die mensen nooit hoort?

Wij vinden het opvallend en bijzonder dat MBO bij zoveel bedrijven hoog op de agenda staat en er tegelijkertijd een juridificering van de samenleving plaatsvindt. Dus hebben wij wat keuzes gemaakt. Welke dan? Vraagt u zich misschien af. Dat vertellen wij u graag hieronder.

Persoonlijke relatie

Bij Atlant onderhouden we graag een persoonlijke relatie met klanten en leveranciers. Dat moet ook wel, want het is de basis van ons bestaansrecht. Vanuit onze propositie kunnen we niet bestaan met voice-response systemen, of een internetwinkel. Dus was ons uitgangspunt om MBO vanuit een persoonlijke relatie invulling te geven. Hoe dan? Leest u alstublieft verder…

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Een paar voorbeelden waarbij je vraagtekens kunt zetten in het kader van MBO:

  • Solliciteren op je eigen functie bij reorganisaties, ondanks een jarenlange positieve beoordelingen door leidinggevenden. Onvrede, demotivatie en conflicten binnen de arbeidsrelaties zijn vaak het gevolg.
  • Boetes die uitzendorganisaties in rekening brengen als uitzendkrachten een vast contract bij de inlenende bedrijven kunnen krijgen. Met imagoschade, frustratie en conflicten als gevolg.
  • Een relatie- en concurrentiebeding voor ZZP’ers en ondernemers in franchiseconstructies. Een treffend voorbeeld van moderne slavernij?
  • Boetebedingen die een centrale plaats innemen in contracten. Niet tijdige leveringen, annuleringen, aansprakelijkheidsuitsluitingen, etc.
  • Alle closetpapier uit de winkel trekken in deze Corona tijd.

Onze invulling van MBO

“Zakelijkheid” zal de een denken of “wie het eerst komt die het eerst maalt”.  “Contract is contract” zal de ander roepen. U heeft allen gelijk. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot MBO en inclusiviteit, gelijkheid en noem maar op? Het leven is vol keuzes en hier is de afweging integriteit of eigenbelang. Voordat wij bij Atlant ook maar denken over een eventuele juridische procedure, hebben wij in het kader van MBO het volgende in onze overeenkomsten opgenomen: wij gaan eerst met elkaar praten.

Samenwerken kun je niet afdwingen

De wereld is klein en je komt elkaar altijd weer tegen. Samenwerken kun je niet afdwingen. Als visies en inzichten uit elkaar lopen kiezen wij voor een oplossing die weliswaar creativiteit, inzet en bereidheid van betrokkenen vereist, maar vervolgens wel duurzaam is. Wij hebben mediation opgenomen in onze algemene leveringsvoorwaarden. Uitgangspunt is dat wij er uit willen komen als “er iets speelt” en elkaar willen versterken.

Dus is onze invulling van MBO de volgende: wij gaan eerst met elkaar praten!

Een manier van zakelijkheid die op de langere termijn meer oplevert. Investeren in relaties. En daarover gaan wij graag ook met u in gesprek!