Bij Atlant hebben we laatst ledlampen gekocht. “Hoog tijd!” Zult u denken. U heeft gelijk. We verdedigen ons graag door te melden dat wij prioriteit hebben geschonken aan een ander aspect van maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Wij vonden het opvallend en bijzonder dat MBO bij zoveel bedrijven hoog op de agenda staat en er tegelijkertijd een juridificering van de samenleving plaatsvindt. Dus hebben wij eerst andere keuzes gemaakt. Welke dan? Vraagt u zich misschien af. Dat vertellen wij u graag hieronder.

Persoonlijke relatie

Bij Atlant onderhouden we graag een persoonlijke relatie met klanten en leveranciers. Dat moet ook wel, want het is de basis van ons bestaansrecht. Vanuit onze propositie kunnen we niet bestaan van voice-response of een internetwinkel. Dus was ons uitgangspunt om MBO vanuit een persoonlijke relatie invulling te geven. Hoe dan? Leest u alstublieft verder…

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen?

Een paar voorbeelden waarbij je vraagtekens kunt zetten in het kader van MBO:

  • Solliciteren op je eigen functie bij reorganisaties, ondanks een jarenlange positieve beoordelingen door leidinggevenden. Onvrede, demotivatie en conflicten binnen de arbeidsrelaties zijn vaak het gevolg.
  • Boetes die uitzendorganisaties in rekening brengen als uitzendkrachten een vast contract bij de inlenende bedrijven kunnen krijgen. Met imagoschade, frustratie en conflicten als gevolg.
  • Een relatie- en concurrentiebeding voor ZZP’ers en ondernemers in franchiseconstructies. Een treffend voorbeeld van moderne slavernij?
  • Boetebedingen die een centrale plaats innemen in contracten. Niet tijdige leveringen, annuleringen, aansprakelijkheidsuitsluitingen, etc.

Onze invulling van MBO

“Zakelijkheid” zal de een denken.  “Contract is contract” zal de ander roepen. U heeft beide gelijk. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot MBO? Het leven is vol keuzes en hier is de afweging integriteit of eigenbelang. Voordat wij bij Atlant ook maar denken over een eventuele juridische procedure, hebben wij in het kader van MBO het volgende in onze overeenkomsten opgenomen: wij gaan eerst met elkaar praten.

Samenwerken kun je niet afdwingen

De wereld is klein en je komt elkaar altijd weer tegen. Samenwerken kun je niet afdwingen. Als visies en inzichten uit elkaar lopen kiezen wij voor een oplossing die weliswaar creativiteit, inzet en bereidheid van betrokkenen vereist, maar vervolgens wel duurzaam is. Wij hebben mediation opgenomen in onze algemene leveringsvoorwaarden en in onze licentie-overeenkomst. Uitgangspunt is dat wij er uit willen komen als “er iets speelt” en elkaar willen versterken.

Dus is onze invulling van MBO de volgende: wij gaan eerst met elkaar praten!

Een manier van zakelijkheid die op de langere termijn meer oplevert. Investeren in relaties. En daarover gaan wij graag ook met u in gesprek!