Je wil veranderingen doorvoeren in je bedrijf. Je hebt alles goed doordacht hoe je het hebben wil. Het uiteindelijke doel is bekend bij jou. Dat is het belangrijkste toch? Jij bent immers de ondernemer en eigenaar van jouw onderneming. Jij draagt de verantwoordelijkheid, dus jij bepaalt!

Toch is de uitkomst anders dan je had bedacht. Hoe je dit is overkomen? Je hebt geen idee. Je was immers goed voorbereid volgens jou? Om er achter te komen wat ontbrak in de voorbereiding kan je kijken naar de situatie in je bedrijf. Ik beschrijf de 5 meest voorkomende:

  •       Verwarring

Je medewerkers zijn verward. Jij wil een verandering doorvoeren, maar je medewerkers hebben geen idee waaróm dit moet gebeuren. Je hebt je medewerkers blijkbaar onvoldoende meegenomen in jouw visie. Deze visie is belangrijk om duidelijk te krijgen waarom de organisatie moet veranderen. Een blik in de toekomst is essentieel!

Heb je geen visie ontwikkeld? Waarom zou je dan veranderen? Hoe weet je dan dat de gewenste verandering de juiste is? Vertel je medewerkers dus je visie, deel je visie, droom je visie!

  •       Weerstand

Je ervaart weerstand bij je medewerkers. Dat komt omdat ze geen belang hebben bij de verandering of ze weten niet wat hun belang is. “What’s in it for me?” . Daarbij hoef je niet direct aan euro’s te denken. Het belang kan ook gelegen zijn in persoonlijke ontwikkeling, baanbehoud of bijvoorbeeld promotiekansen. Is het belang niet duidelijk? Dat lijkt op springen in een diep gat, waarvan de bodem niet zichtbaar is.

Neem je medewerkers dus mee in het belang van de verandering. Het belang voor de organisatie, maar ook van de individuele medewerker.

  •       Chaos

Je weet de startsituatie en je weet welk doel je nastreeft. Ontstaat er tijdens het verandertraject chaos in je bedrijf dan ontbreekt het aan een goed onderbouwd plan. Alsof je op vakantie wil naar Zuid Frankrijk, maar niet hebt bedacht hoe je er moet komen. Je kan wel raden wat er dan gebeurt. Je gaat de andere kant op, neemt de verkeerde afslag, omwegen, oponthoud en ga zo maar door. Zo gaat dat ook binnen je bedrijf. Niet bekend is wie wat moet doen en wanneer het klaar moet zijn. Er vind geen overleg plaats. Iedereen doet maar wat. Waarschijnlijk met alle goede bedoelingen.

Om chaos te voorkomen is een plan nodig. Een plan over de route naar het doel, de rollen van de betrokken medewerkers en evaluatiemomenten.

  •       Frustratie

Om de verandering te laten slagen moet je de juiste middelen tot je beschikking hebben. Met middelen bedoel ik niet alleen geld (werk- en investeringskapitaal), maar bijvoorbeeld ook ICT, actuele beleidsplannen en duidelijke processen. Ontbreken deze dan loopt de frustratie snel op. Je medewerkers willen veranderen, maar worden daarin niet gefaciliteerd.

Zorg dus voor het faciliteren van de verandering met de juiste middelen.

  •       Angst

Een verandering heeft niet alleen impact op de techniek of proces. Het zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Ook daar moet de verandering plaats vinden. Ze zullen voldoende getraind en opgeleid moeten zijn om in de nieuwe situatie hun werkzaamheden te kunnen uitoefenen. Ze zullen over de juiste competenties moeten beschikken. Ontbreekt het hieraan? Je medewerkers zullen daardoor angst krijgen. Angst voor de toekomst. Houden ze hun baan? Kunnen ze hun werk nog wel aan?

Blijf dus investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Zorg dat ze over de juiste competenties blijven beschikken.

      Een succesvolle verandering

Om de gewenste verandering succesvol te laten worden moet je dus zorgen voor

  • Visie (en deel deze binnen je organisatie);
  • Belang (wees duidelijk over het belang van iedereen die betrokken is);
  • Plan (wie, wat, wanneer, hoe, enz.);
  • Middelen (werk- en investeringskapitaal, ICT, beleid, processen, enz.);
  • Competenties (investeer in je medewerkers).

geen succesvolle verandering?

Atlant kan als Partner in Verandering & Groei ondersteuning bieden in verandertrajecten. Wij hebben ervaring in verandertrajecten. Met onze programma’s in Verandering & Groei maken wij van jouw verandering een succes. Wil je hierover een verkennend gesprek? Wij maken graag een afspraak!