Je hebt besloten veranderingen door te voeren in je bedrijf. Voor je er aan begint, heb je alles goed doordacht. Het uiteindelijke doel heb je duidelijk voor ogen. Je weet dat een goede voorbereiding belangrijk is om doelen te behalen. Je voelt je en bent verantwoordelijk. Niet alleen voor de onderneming, ook voor de medewerkers! 

Toch is de uitkomst anders dan verwacht. Wat is er gebeurt? Op die vraag wil je graag antwoord.. Onderstaand beschrijf ik de 5 meest voorkomende oorzaken voor het niet behalen van doelen:

  •       Verwarring

Je medewerkers zijn verward. Je wilt een verandering doorvoeren. Tegelijkertijd is het de medewerkers niet duidelijk waarom dit moet gebeuren. Zijn de medewerkers voldoende meegenomen in jouw visie?

Het delen van deze visie is belangrijk om draagkracht te krijgen. Informeer je medewerkers en deel je visie!

  •       Weerstand

Je ervaart weerstand bij je medewerkers. Veranderen is lastig.. Waarom veranderen? Het gaat toch goed? “Welde gevolgen heeft de verandering voor mijn positie? Houd ik mijn baan? Kan ik nog promotie maken?”
Als de gevolgen niet duidelijk zijn, dan is de verandering voor medewerkers een diep, donker gat. 

Neem je medewerkers mee in het belang van de verandering. Het belang voor de organisatie, maar ook van de individuele medewerker.

  •       Chaos

Je weet welk doel je nastreeft. Ontstaat er tijdens het verandertraject chaos in je bedrijf, weet dan hoe te reageren. Als er onvoldoende tijd is geïnvesteerd in de planning, gaat er drie keer zoveel tijd verloren in de uitvoering en de controle. Er vindt geen overleg meer plaats. Iedereen werkt naar eer en geweten. Van samenhang of structuur in de werkzaamheden is geen sprake meer. Chaos is het gevolg. 

Om chaos te voorkomen is een plan nodig. Een plan over de route naar het doel, de rollen van de betrokken medewerkers en evaluatiemomenten.

  •       Frustratie

Om de verandering te laten slagen moet je de juiste middelen tot je beschikking hebben. Met middelen bedoel ik niet alleen geld (werk- en investeringskapitaal), maar bijvoorbeeld ook ICT, actuele beleidsplannen en duidelijke processen. Ontbreken deze dan loopt de frustratie snel op. Je medewerkers willen veranderen, maar worden daarin niet gefaciliteerd.

Zorg dus voor het faciliteren van de verandering met de juiste middelen.

  •       Angst

Een verandering heeft impact op de techniek of proces en op de mensen. Het zijn de mensen die het uiteindelijk moeten doen. Ook daar moet de verandering plaats vinden. Ze zullen voldoende getraind en opgeleid moeten zijn om in de nieuwe situatie hun werkzaamheden succesvol uit te voeren. Medewerkers willen graag presteren. Om dat te kunnen doen moeten ze over de vereiste vaardigheden beschikken. Als deze ontbreken ontstaat er onzekerheid en angst. Ze weten dat er een moment komt dat ze beoordeeld worden op basis van de geleverde prestaties. 

Blijf dus investeren in de ontwikkeling van je medewerkers. Zorg dat ze over de juiste competenties blijven beschikken.

      Een succesvolle verandering

Om de gewenste verandering succesvol te laten worden moet je dus zorgen voor

  • Visie (en deel deze binnen je organisatie);
  • Belang (wees duidelijk over het belang van iedereen die betrokken is);
  • Plan (wie, wat, wanneer, hoe, enz.);
  • Middelen (werk- en investeringskapitaal, ICT, beleid, processen, enz.);
  • Competenties (investeer in je medewerkers).

geen succesvolle verandering?

Atlant kan als Partner ondersteuning bieden in verandertrajecten. Met onze programma’s in Verandering & Groei maken wij van jouw verandering een succes. Wil je hierover een verkennend gesprek? Wij maken graag een afspraak!